Inklusion i Havnely

    Havnely har egne inklusionspædagoger i Huset:

    Berit og Else arbejder i Havnely som vores to inklusionspædagoger, de bruges i hele huset til at sørge for at der arbejdes inkluderende og at alle børn er en del af fællesskabet. Berit og Else kører også forløb i små grupper med sprogstimulering, motorik, og andet. Berit og Else er altid med i vores tværs udvalg til at koordinere tværs aktiviteter i huset. Ind imellem er Berit og Else på grupperne til at give de voksne sparring og til at sikre at strukturen kører. Der kan også være brug for ekstra støtte og guidning af børn i perioder som Berit og Else kan varetage.